چه مواردی از مالیات حقوق و دستمزد معاف هستند؟

0
0

مواردی که از مالیات حقوق و دستمزد معاف است، عبارت اند از:

۱-فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد

۲-سنوات خدمت کارکنان

۳-دو هفتم بیمه سهم کارگر

۴-وجوه پرداختی بابت فوت، بازنشستگی، از کار افتادگی، استعفای کارگر

۵-وجوه پرداختی بابت حقوق ایّام مرخصی استفاده نشده حقوق بگیران

۶-یک دوازدهم عیدی

۷-دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان

۸-وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن

۹-پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

۱۰-وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.