معافیت سالانه مزایای غیرنقد برای پرداخت مالیات در سال 99 چقدر است؟

1
1

طبق بند 13 ماده 91 ق.­م­.م مزایای غیرنقدی به میزان دو دوازدهم معافیت سالانه از پرداخت مالیات معاف است.میزان معافیت سالیانه مالیات سال 99برابر است با:

12× معافیت ماهانه = معافیت مالیات سالانه

12× 30،000،000= معافیت سالانه سال 99

ریال360،000،000 = معافیت سالانه سال 99

بنابراین:

2 × (12 ÷ معافیت مالیاتی سالانه) = معافیت مزایای غیرنقد

2 × (12 ÷ 360،000،000) = معافیت مزایای غیرنقد

ریال 60،000،000 = معافیت مزایای غیرنقد

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.