جرایم عدم ارسال گزارش خرید و فروش فصلی چند درصد است و چطور محاسبه میشود؟

0
0

عواقب عدم تسلیم گزارش معاملات فصلی مربوط به موضوع ماده صد و شصت و نهم مکرر قانون مالیات های مستقیم مودیان حقیقی و حقوقی تا ۴۵  روز پس از پایان هر فصل، مستوجب جرایمی است که قانون گذار تعیین کرده است.

این جرایم مربوط به آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سی و یکم تیر ماه سال ۱۳۹۴ می باشد.

  1. عدم صدور صورت حساب فروش  کالا یا ارائه خدمات : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
  2. عدم درج شماره اقتصادی خود : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
  3. عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
  4. استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
  5. استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود : ۲ درصد جریمه با مخذ مبلغ مورد معامله
  6. عدم ارائه فهرست معاملات فصلی انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق روش های تعیین شده: ۱ درصد جریمه با ماخذ مبلغ معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است.

در صورتی که مشمول جرایم ۱ تا ۳ فوق شوید ، حداکثر  جریمه قابل محاسبه و مطالبه، ۲ درصد مبلغ همان معامله است.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.