تفاوت سه فایل خروجی WP , WH , WK چیست؟

1
1

زمانی که بخواهیم فایل مالیات حقوق برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم 3 فایل به نام های WK, WH, WP نیاز است آپلود شود.راجع به این فایل ها توضیح می دهید

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

فایل‌های خروجی در ماه اول و یا ماهی که تغییر اطلاعات پرسنل داشته باشیم، شامل سه فایل فوق هستند. در غیر این صورت سیستم دو فایل WK و WH تهیه می‌کند و برای ارسال لیست در سایت دارایی روی گزینه ارسال فایل متنی بدون اطلاعات کارکنان کلیک می‌کنیم.

WH مربوط به محاسبات حقوق پرسنل است. نظیر: ماه‌های کارکرد، تاریخ شروع بکار، حق بیمه و …

WK همان اطلاعاتی است که در فرم فایل الکترونیکی مالیات وارد می‌کنید. نظیر: بدهی مالیات ماه جاری، بدهی مالیات تا ماه گذشته و …

WP اطلاعاتی مربوط به پرسنل است. مانند: نام، نام خانوادگی، کشور، مدرک تحصیلی و …

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.