درباره ما

سایت مدیر حساب به مدیریت هادی شریف زاده به شما کمک خواهند کرد تا دانش خود را در زمینه حسابداری توسعه دهید و در شغل و حرفه حسابداری به بهترین جایگاه خود با درآمد خوب راه پیدا کنید.

بسیاری از حسابداران شامل دانشجویان حسابداری، فارغ التحصیلان حسابداری، کارمندان حسابداری جویای درآمد بالاتر و شغل بهتر در حسابداری هستند اما تعداد زیادی از انها به این هدف نمی رسند، فقط به این دلیل که روی دانش، هدف و رویای خودشان سرمایه گذاری نمی کنند.

ما به شما کمک می کنیم تا مسیر شغلی خود را در حرفه حسابداری پیدا کنید و پس از انتخاب شغل مناسب شما در حسابداری، دانش خود را توسعه داده و در این شغل متخصص شوید.

یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود حسابداران به بهترین جایگاه خود در حسابداری با درآمد بالا دست پیدا نکنند، آن است که بر علم و دانش حسابداری خود بطور موثر کار نکرده اند. ما به چند روش به شما کمک میکنیم :

 

خدمات مدیر حساب

اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺪاران

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مسیرهای شغلی حسابداری، حسابداری مالی، حسابداری مالیاتی، حسابرسی بیمه تامین اجتماعی، بهبود فردی حسابدار و …..

ﻣﺸﺎوره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ به حسابداران و پاسخ دادن سوالات شما