دیوان عدالت اداری

5 مرحله رسیدگی برای حل اختلاف مالیاتی
مرداد, 1398 حسابداری مالیاتی
5 مرحله رسیدگی برای حل اختلاف مالیاتی 1. مرحله اداری حل اختلاف : طبق مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده معترض باشد ،می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ با ارائه دلایل و اسناد و مدارک به اداره مالیاتی ...
ادامه مطلب