مهر, 1398 آموزش, حسابداری مالیاتی

6 نکته راجع به مالیات بر اجاره

یکی از انواع مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد اجاره است.

مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی محاسبه می شود در ادامه مقاله سعی داریم تا بیشتر راجع به مالیات بر درآمد اجاره توضیح دهیم.

ماده 52 الی 80 مالیات بر درآمد املاک بهمراه تبصره ها و بخشنامه ها و دستور العمل های موجود بصورت کامل راجع به مالیات بر درآمد اجاره  توضیح داده اند و ما چکیده این قوانین را در این مقاله خواهیم نوشت.

1.درآمد مشمول مالیات بر اجاره

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود عبارت است از کل مال ‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک به مورد اجاره.

در صورتی که موجر مالک نباشد، یعنی خودش هم مستاجر باشد، درآمدها مشمول مالیات وی عبارت‌ است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی ملک مورد اجاره.

2.موجر شخص حقیقی و حقوقی

موجر شخص حقوقی باشد چنانچه موجر شخص حقوقی باشد برای محاسبه مالیات اجاره، کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی برای یک سال شمسی محاسبه میگردد حال اگر ملک در تمام طول سال در اجاره نبوده باشد فقط مال الاجاره همان مدت از سال که در اجاره بوده است در نظر گرفته می شود. و سپس 25 درصد مال الاجاره مذکور بابت هزینه ها و استهلاکات ساختمان کسر و 75 درصد باقیمانده بعنوان درآمد مشمول مالیات تلقی و در نهایت مالیات اجاره بر اساس نرخ ماده 105 قانون مالیات مستقیم به نرخ 25% محاسبه می گردد.

موجر شخص حقیقی باشد چنانچه موجر شخص حقیقی باشد نرخ مالیات بر درآمد اجاره پس از اعمال معافیت 25 درصد بابت استهلاک ساختمان، 75 درصد آن مشمول نرخ های ماده 131 قانون مالیات مستقیم می شود.

3.مستاجر شخص حقیقی و حقوقی

مستاجر شخص حقوقی باشد وظیفه مستاجر حقوقی است که مالیات پرداخت کند و پس از پرداخت مالیات فیش آن را به موجر بدهد.

مستاجر شخص حقیقی باشد مستاجر حقیقی نیاز نیست مالیات بدهد

4.به رهن مالیات تعلق میگیرد؟

رهن یا پیش پرداخت اجاره  معادل سازی میشود به این صورت که بانرخ بهره 30 درصدسالانه محاسبه میشود مثلا هر 10میلیون تومان 300هزارتومان اجاره حساب میشود و با توجه به اینکه مالک(موجر ) حقیقی یا حقوقی باشد مالیات حساب می شود، به این نکته باید توجه داشت که در بحث ماليات اجاره در مورد مبلغ رهن مستاجر تكليفي در كسر ماليات از موجر ندارد ولي در زمان محاسبه ماليات موجر توسط مميز، ممیز ماليات آن را از موجر مطالبه خواهد كرد.

5.مالیات اجاره توسط چه کسی باید پرداخت شود

مالیات بر درآمد اجاره جز مالیات‌های تکلیفی است و توسط شخص دیگری از مودی وصول و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می شود. لذا قانون مستأجر را مکلف کرده است که از اجاره پرداختی به موجر (صاحب ملک) مالیات اجاره را کسر کند و مابقی اجاره را به موجر پرداخت کند. بنابراین در بحث اجاره یک کسرکننده داریم که مستأجر است و یک مؤدی که موجر است.

6.فرصت زمان پرداخت مالیات اجاره

وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

مثال :

فرض کنید که یک شرکت، ساختمانی را از شرکت آسیا البرز دانا به مبلغ 100.000.000 ریال در ماه به مدت یکسال اجاره نماید، طبق قرارداد اجاره که به صورت سند رسمی در دفترخانه تنطیم شده است مال الاجاره باید بصورت ماهیانه پرداخت شود،محاسبه مالیات بر درآمد اجاره بصورت زیر محاسبه می شود(مستاجر: شخص حقوقی ، موجر: شخص حقوقی)

1.200.000.000=12*100.000.000                          اجاره سالانه

900.000.000=75%*1.200.000.000    درآمد مشمول مالیات سالانه

225.000.000=25%*900.000.000                مالیات اجاره سالانه

18.750.000=12/225.000.000             مالیات اجاره ماهیانه

 

فرض کنید که یک شرکت ساختمانی را از آقای امینی به مبلغ 100.000.000 ریال در ماه اجاره کند و ما بقی شروط مانند مثال بالا باشد مطلوبست محاسبه مالیات (مستاجر: حقوقی ، موجر: حقیقی)

درآمد مشمول مالیات مانند مثال بالا خواهد بود فقط محاسبه مالیات اجاره اشخاص حقیقی متفاوت است که بصورت زیر محاسبه می شود

75.000.000=15%*500.000.000

80.000.000=20%*400.000.000

جمع مبالغ بالا 155.000.000 ریال بعنوان مالیات سالانه حساب می شود که با تقسیم بر 12 ماهیانه ماهانه بدست می آید.

منبع:   

سایت سازمان امور مالیاتی کشور

مالیات بر درآمد املاک

برچسب ها