حسابداری مالیاتی

مالیات بردرآمد مشاغل
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
مالیات بردرآمد مشاغل   ماده ۹۳: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. تبصره: درآمد شرکت‌های مدنی(اعم از ...
ادامه مطلب
مالیات بر درآمد کشاورزی
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
مالیات بر درآمد کشاورزی ماده ۸۱: درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم ...
ادامه مطلب
مالیات بر درآمد املاک
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
مالیات بر درآمد املاک ماده ۵۲: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. ماده ۵۳: درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل ...
ادامه مطلب