مرداد, 1398 حسابداری مالیاتی

5 مرحله رسیدگی برای حل اختلاف مالیاتی

1. مرحله اداری حل اختلاف :

طبق مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده معترض باشد ،می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ با ارائه دلایل و اسناد و مدارک به اداره مالیاتی مراجعه و کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.رئیس امور مالیاتی یا ممیز کل به موضوع با توجه به اسناد و مدارکی که مودی ارائه داده اعلام نظر میکند.بدین ترتیب یا مندرجات برگ تشخیص را قبول نمی کند و رای به تعدیل درآمد می دهد یا اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی را برای تعدیل درآمدکافی ندانسته و برگ تشخیص را تایید می کند که در هردوحالت ، موارد مذکور در ظهر برگ تشخیص منعکس میگردد.در صورتی که مودی با نظر اعلام شده توسط ممیز کل موافق باشد مراتب را امضا نموده و موضوع خاتمه می یابد.اما چنانچه مودی با نظر اعلام شده موافق نباشد مراحل رسیدگی به این پرونده از طریق هیاتهای حل اختلاف صورت می گیرد.بهتر است در این مرحله توافق کنیم و پرونده جلوتر نرود در این مرحله می توانیم از مزایای مالیاتی استفاده کنیم در صورت ادامه اعتراض و رسیدن پرونده به هیئت بدوی کلیه هزینه های دادرسی ، حق تمبر و سایر هزینه ها بعهده مودی خواهد بود.

2. مرحله رسیدگی از طریق هیاتهای حل اختلاف :

الف-هیات حل اختلاف بدوی : در صورتی که مودی با ممیز کل یا رییس اداره مالیاتی در مرحله اداری حل اختلاف به توافق نرسد پرونده مالیاتی به موجب ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم ، جهت حل و فصل موضوع به هیات حل اختلاف بدوی ارجاع میگردد.واحد مالیاتی مذکور پس از تشریفات قانونی کتبا زمان تشکیل جلسه هیات را به مودی ابلاغ میکند.

ب- هیات حل اختلاف تجدید نظر : در مواردی که مودیان یا ماموران مالیاتی نسبت به رای صادره از سوی هیئت حل اختلاف بدوی اعتراض داشته باشند با استناد به ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم ، ظرف بیست روز از ابلاغ رای مذکور کتبا تقاضای رسیدگی در هیات حل اختلاف تجدید نطر را نمایند.

3. شورای عالی مالیاتی:

برحسب ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مودی یا اداره مالیاتی می توانند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات ، با ارائه اسناد و مدارک کافی به شورای مالیاتی شکایت کرده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند . این شورا 25 عضو دارد و توسط رئیس کل سازمان مالیاتی مشخص می شوند،این شورا 8 شعبه دارد که هر شعبه یک رئیس و دو عضو دارد بعلاوه یکنفر رئیس شوارای عالی مالیاتی که در مجموع 25 نفر می شود.

4. هیات ماده(251) مکرر :

معمولا تلاش می شود که قانون و مقررات توسط مجریان دقیقا اجرا گردد ولی گاهی این احتمال نیز وجود دارد که اجرای قانون با عدالت همراه نباشد لذا در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

5. دیوان عدالت اداری :

دیوان عدالت اداری را می توان بعنوان آخرین مرحله دادخواهی برای رفع اختلافات مالیاتی در نظر گرفت، کلیه چهار مراجع حل اختلاف مالیاتی که در بالا به آن اشاره شد همگی در درون سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردند و دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که خارج از سازمان تشکیل می شود و همین امر به استقلال آن تا حد زیادی کمک می کند.
لازم به ذکر است مهلت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به رای یا تصمیم قطعی مراجعی از قبیل هیات حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده (251) مکرر ” قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از ایران شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است.دیوان عدالت اداری مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بمنظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردید. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر بوده و تعیین تعداد شعب آن به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضائیه است.

برچسب ها